Reträtt med msgr Andrés Bernar från Opus Dei

opusdei250Mitt i det gråkalla novembermörkret uppmuntrades vi till att lyfta våra blickar – framåt och uppåt – mot det eviga målet, mot dem som gått före och segrat, helgonen. I mångt och mycket delade de våra omständigheter och vår kamp, men de kämpade och höll ut. Och vann helighet. Även vi kan få göra detta!

I vår strävan efter Kristuslikhet inspirerades vi till att ta hjälp av hela Kyrkan – för det finns bara en – den som är på jorden, i skärselden och i himlen. Vi får hämta styrka och kraft från de heligas gemenskap!

Det var msgr Andrés Bernar, Opus Deis Regionalvikarie, som i sin inledande betraktelse så tydligt ingöt mod i oss till att oupphörligt efterlängta och eftersträva heligheten.

Ännu en gång hade vi den stora förmånen att kunna hålla en halvdags reträtt, där det också gavs tillfällen till andlig vägledning, bikt och personlig andakt; och som tidigare visade det sig att vår vackra Kyrka passar utmärkt till allt detta.

Under senare delen av förmiddagen fick vi lyssna till ett föredrag som verkligen berörde på djupet. Vi togs med in i Guds förunderliga rådslut. ”När tiden var inne”(Gal 4:4), när allt var förberett och iordningställt, kom Kristus för att utföra sitt Frälsningsverk. Också var och en av oss har utifrån våra förutsättningar givits en speciell uppgift i Guds stora plan. Vi ska ära Gud med våra liv genom att ”vara Kristus” för de andra just där vi är, leva våra liv på ett övernaturligt sätt. Och detta sätt att leva har sitt centrum i Mässan, som är ”mittpunkt och rot i de kristnas liv” (S:t Josemaria). ”Den Heliga Mässan öppnar ett fönster mot himlen!”, betonades det avslutningsvis.

Liksom tidigare började vi vår reträtt med att gå i Mässan och avrundade den med att äta en bit mat tillsammans. Nå, hur var det då med grå kyla och mörker mitt i november? Jo, det blev till färgstark värme och ljus! Därtill fanns det mycket av glädje och vänskap.

Med förbön och innerliga hälsningar

Tomas och Joszef