Reträtten den 16 mars i församlingen

Logo-Caritas-Sweden”Kristi kärlek lämnar oss inget val” (2 Kor 5:14)

Onsdagen den 16 mars under novenan till S:t Joseph, Kyrkans skyddshelgon, vigdes åt en reträtt för barmhärtighetsverken i församlingen. Initiativet kom från det påvliga rådet Cor Unum och hade S:t Paulus’ ord i Andra Korinthierbrevet (5:14) ”Kristi kärlek lämnar oss inget val” som tema.

Även om veckodagen var svår för de flesta att kunna delta samlades en liten grupp för bön, mässa, tillbedjan och samtal om vad Jesus säger till oss om barmhärtighet ute bland människor i olika svårigheter. Caritas medarbetare och andra grupper med samma önskan att uppmärksamma våra nödlidande medmänniskor var särskilt inbjudna till dagens program. Under dagen bjöds på bröd och kaffe och sopplunch tillsammans med onsdagsgruppen i Clarasalen.

Vi reflekterade över några viktiga ord som Jesus gett oss i evangelierna. Hur kan vi förstå dem? Hur kan vi förverkliga dem? Det visade sig att de var fördjupande på ett överraskande sätt: det finns de som behöver vår hjälp men hjälpen räcker oftast inte till. Dessutom finns tydligen alltid risken att vi misstänker att hjälpen missbrukas eller kommer i fel fickor. Det kan innebära att vi många gånger helt enkelt ställer in hjälpen av vad vi tycker är förnuftiga skäl.

Men Jesus vill ge oss själva en annan inställning till det vi värderar högt för oss själva, det vi äger, det vi har och framför allt den tid vi har. Är vi beredda att befria oss från vårt kontrollbehov? Medmänsklighet och barmhärtighet fungerar som bönen: den omformar oss andligen och visar nya vägar som Jesu lärjungar. Vi lät Jesu ord stanna kvar inom oss för att pröva oss själva: I Markus 6: 32-44 säger Jesus åt folket på berget där han mångfaldigar brödet och fiskarna så att det räcker åt flera tusen, ”Ge dem att äta ni själva!” Det är uppenbarligen en uppgift han ger oss. Vilka är de? Vad behöver de? Sätt igång, gör det!

I Markus 10:17-22 säger Jesus, ”Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen”, till den rike unge mannen som vill veta vad han måste göra för att få evigt liv. Hur kan vi förstå det själva? Det har vi talat om med våra personliga erfarenheter. Handlar det egentligen om hur fria vi är i förhållande till allt skapat? Tycker vi att vi äger det, går på något sätt skönheten i det skapade förlorad. Håller vi krampaktigt fast vid ”det som är vårt” – vår tid till exempel?

Jesus säger i Lukas 6: 27-36: ”Ge åt alla som ber dig, och tar någon ifrån dig det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.   Skall ni ha tack för att ni gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så”. Här talade vi mycket om rättvisans dygd men också om att göra något som bara Gud vet, inte vår omgivning.

Till slut läste vi allt om den yttersta domen i Matteus 25: 31-46 ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta…” Det ni inte har gjort för någon av de minsta av mina bröder, det har ni inte heller gjort för mig…”

Det blev en dag helt ägnad åt detta för oss alla så viktiga tema: ”Kristi kärlek lämnar oss inget val”.

Diakon Göran Fäldt