Rosenkransgruppen

Rosenkransgruppen är några lekmän inom vår församling som tar ansvaret för att Rosenkransen bes före Mässorna. Kommer du några gånger så känner du igen dem. Det är trogna och kära ansikten som sällan saknas i våra kyrkbänkar, söndagar som vardagar!

Och de gör som medborgarna i Himlen: de väntar på just att du ska komma och be tillsammans med dem!

Herren säger att vi ska ”samla skatter i Himlen” (Matt 6:19-21) och en av Kyrkans stora skatter är avlaten (efterskänkande av den bot vi borde göra för våra synder). Den som lever i Guds nåd (utan allvarliga synder) får fullständig avlat vare gång man ber Rosenkransen tillsammans! Och ändå är det så många som inte bryr sig…

rozaniec