Rysk-ortodox liturgi i Katolska kyrkan i Jönköping

rysk-ortodoxliturgi2015-250Ärkepräst Vitaly Babushin, kyrkoherde av S:t Sergij Radonezh rysk-ortodoxa församlingen i Stockholm, kom till S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping lördagen den 19 september 2015 för att fira den Gudomliga Liturgin för tjugofem ortodoxa kristna som bor i Jönköpingstrakten.

En av våra församlingsmedlemmar är gift med en rysk-ortodox troende och frågade kyrkoherden om detta var möjligt.

Biskop Anders, som alltid ska tillfrågas när icke-katoliker önskar använda vårt kyrkorum, gav sin tillåtelse till detta.

Naturligtvis var det en stor glädje för de rysk-ortodoxa troende som fick fira sin liturgi i vårt s.k. Oratorium, som de specifikt hade bett om att få använda. Men det kanske kom fler än beräknat.

Efteråt kunde S:ta Clarasalen användas för gemenskap och förplägnad. Då planerades för nästa liturgi den 21 november.

Pater Andrzej OFMConv fotograferade på kyrkoherdens uppdrag, då denne var förhindrad att besöka gruppen.

rysk-ortodoxliturgi2015-550