Så firar vi Stilla Veckan 2016

20 mars, söndag: PALMSÖNDAGEN

Stiftets fasteoffer tas upp denna dag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Konfirmandundervisning 10.00 (första året: S:ta Ceciliarummet, Pater Wladek, andra året: Oratoriet, Dk Hans)

* Mässa på slovenska

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa på polska 14.00

* Mässa Syrisk katolsk rit 16.00

 

21 mars, måndag i Stilla Veckan

* Mässa (ingen Vesper) 18.00 OBS tiden!

* Bikt inför Påsken: 18.30

* Mässa enligt kaldeisk rit, 19.00

 

22 mars, tisdag i Stilla Veckan

* Oljevigningsmässa i Domkyrkan, Stockholm, 11.00

* Ordets Gudstjänst med Kommunion, 18.00

 

23 mars, onsdag i Stilla Veckan

* Mässa 12.00

* Mässa enligt kaldeisk rit, 18.00

* Ingen Vesper eller Tillbedjan i kväll.

 

24 mars, SKÄRTORSDAGEN

* Bikt 17.00

* Högmässa med fottvagning 18.00

* Mässa på kaldeiska 19.30

 

25 mars, LÅNGFREDAGEN

* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet (Oratoriet) 8.00

* Kristi Lidandes och Döds Liturgi 15.00

* Bikt efter liturgin

* Barmhärtighetens Krona beds i Repositionskapellet efter liturgin

* Korsvägsandakt (i Vattenledningsparken om det inte finns snö – samling vid fontänen/parkeringsplatsen) 18.00

* Långfredagsliturgi syrisk rit, 17.00

* Långfredagsliturgi kaldeisk rit, 20.00

 

26 mars, lördag: PÅSKAFTONEN

* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet (Oratoriet) 8.00

* Bikt 10.00

* Matvälsignelse 11.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* PÅSKVAKA OCH PÅSKNATTSMÄSSA 23.00

Kyrkoårets främsta Gudstjänst.

 

27 mars, söndag: PÅSKDAGEN

VÅR HERRES JESU KRISTI UPPSTÅNDELSE

* Mässa syrisk rit, 7.30

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska, 12.30

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00 (Oratoriet) – INSTÄLLD

(No Mass in English today)

* Mässa i Eksjö 16.00

 

28 mars, ANNANDAG påsk – ÄNGELNS MÅNDAG

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på polska 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

Vi firar Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest Andra Påsksöndagen 3 april

Särskild andakt hålls i vår kyrka i samband med Högmässan kl. 11:00