Samarbete mellan Gråbröderna och Bilda

Ett flertal som deltar i olika studiegrupper i vår församling har sett att det fylls i närvarolistor och det hjälper oss att få stöd på olika sätt genom Studieförbundet Bilda.

Några av våra församlingsmedlemmar arbetar dessutom för Bilda och på det sättet har vårt samarbete blivit ännu bättre.

Bilda erbjöd för något år sedan att även stödja oss Gråbröder i vårt ”fortbildningsarbete” med våra YouTube filmer. Det blev därför Bilda som har sett till att vi har fått en större kamera etc. för inspelningar.

Med dessa ord vill jag som kyrkoherde och ansvarig för Gråbröderna i Jönköping uttrycka mitt varma tack och uppskattning för denna hjälp och detta stöd, både för det vi får hjälp med i undervisningen och för Katolsk Horisont.

Besök gärna Bildas hemsida för vår lokalavdelning:

http://www.bilda.nu/region/bilda-sydost

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde