Skärtorsdag 2018

På Skärtorsdagen minns vi instiftandet av Eukaristin, prästämbetet och uppdraget att tjäna i Kristi efterföljelse.
Vid Högmässan på svenska kl. 18.00 deltog förutom Gråbrödernas fem präster även en franciskan från Eritrea.
Efter Mässan med fottvagning togs Sakramentet i procession till det s.k. Repositionskapellet där det skulle förvaras till Påskaftonens eftermiddag.
Inför Sakramentet kunde de troende vara i stillhet och bön till midnatt.
Även de kaldeiska och syrisk-katolska grupperna firade liturgi denna dag i vår kyrka.