S:ta Thereses och hennes föräldrars reliker ställs ut under hela synoden

Sta Thereses - 250Glasmontrar med S:ta Therese av Lisieux och hennes föräldrar, de Saliga Louis och Zélie Martin ställs ut i S:ta Maria Maggiore i Rom under hela Familjesynoden den 4-25 oktober. De Saliga Louis och Zélie helgonförklaras den 18 oktober.

De trogna kan vörda relikerna från kl. 7 till 19 under basilikans vanliga öppettider.

S:ta Thereses reliker ställs ut i Borghesikapellet framför ikonen Salus Populi Romani. Genom denna andakt till Maria har påven Franciskus bett om hennes förbön för att Synodens arbete ska bära frukt och om förbön för världens alla familjer.

Fr. Antonio Sangalli, som är vice postulator för kanoniseringsprocessen för S:ta Thereses föräldrar, sade att “Louis och Zélie genom sitt sätt att leva visat att den äktenskapliga kärleken är ett medel för helighet, en helighetens väg som de två personerna vandrar hela vägen tillsammans”. Han påpekade att denna aspekt i dag är ”den viktigaste aspekten av familjens värde. Det finns ett enormt behov av ett enkelt andligt liv som kan levas ut i det vardagliga livet”.

Saligförklaringsprocessen för en av S:ta Thereses systrar, FranÇoise-Thérèse öppnades i Frankrike i juli.

Rom, Italien, 3 oktober 2015 (CAN/EWTN News)

Övers. från engelska, diakon Göran Fäldt

Sta Thereses - 550

S:ta Thereses av Lisieux kropp. Foto: Enrique Lopez-Tamayo Biosca