Ständig bön för äktenskap och familj

Ständig bön för äktenskap och familj: Finns det något viktigare att stödja med förbön än äktenskap och familj? I vår tid gungar det rejält i äktenskapen. Enligt svensk skilsmässostatistik för exempelvis år 2010 lovade 50 730 par varandra evig kärlek samtidigt som 23 593 äktenskap upplöstes! Mörka siffror…

Pater John Doherty, Redemptoristpräst från Irland, startade rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj. Denna rörelse finns spridd över hela världen. Den svenska avdelningen har egen hemsida där man kan få vidare information: http://standigbon.blogspot.se/

Nuvarande samordnare i vår församling är Eva-Britt Ragvald som kortfattat skriver att: Vi som är med ber på egen hand under sin timme den 28:e varje månad. Det är så rörelsen fungerar, att man ber själv där man är under en bestämd individuell timme på dygnet.

Den 28:e varje månad är förbönsdag för äktenskap och familj i vår församling. Du som är intresserad att gå med i förbönsgruppen kontakta Iwona på kontoret så får du vidare information.