Start för nya äktenskapskursen

Lördagen 28 januari började den nya äktenskapsförberedande kursen i S:t Antoniusrummet i S:t Franciskus katolska församling. Bröllopen är planerade till sommaren och den tidiga hösten 2017. I starten deltog 2 par från förra gruppen och 3 par i den nya. 2 par i den gamla gruppen kunde inte komma den här gången och 2 par i den nya startar en vecka senare. Det var meningen att det skulle bli ett ”möte” mellan de två grupperna!

         Marzena Laskowska, som är ledamot i Katolska utskottet för äktenskap och familj i stiftet, var också med och representerade ”de redan gifta”.

         Diakon Göran frågade hela gruppen vad de haft för förväntningar på kursen. Svaren var lite svävande men gemensamt var öppenheten och känslan av att något viktigt höll på att hända. Han läste också upp två utvärderingar som ett par gett honom i mejl. Göran påpekade att de som nu bestämt sig för äktenskap som kristna bör se bröllopet och de nya familjerelationerna i ett livsperspektiv. Hur ser vår familj ut när vi själva kommit upp i högre ålder? Ja, det beror på hur de gifta prioriterar, livsgemenskap som ”huskyrka” (alltså ett liv tillsammans där bönen, sakramenten och öppenheten för nytt liv är viktigt), eller en mer yrkesinriktad, social och ekonomisk gemenskap? ”Huskyrkan” eller ”Hemmets kyrka” är ett begrepp från Andra Vatikankonciliet som den helige Johannes Paulus II förklarat och utvecklat. För honom var den kristna familjen en verklig byggsten i både Kyrkan och samhället.

         Diakon Göran tog upp forskning som pekade på familjen som en ”krisinstitution”. Låga födelsetal är typiska för samhällena i dag men positiva signaler kommer från de samhällen som har den starkaste jämställdhetsinställningen mellan man och kvinna. Man glömmer också lätt att Sverige har höga, skattefria barnbidrag och utmärkta flerbarnstillägg. Det betyder samhällets stöd för barnfamiljerna!

         Gemensamt ansvarstagande och ömsesidig respekt i relationen visar sig vara den bättre grunden för familjen som institution. Här är statistisk forskning i Europa klar och tydlig!

         Ska de gifta klara av stressen att få ihop ”livspusslet” är det dock mycket viktigt att man också vårdar den egna relationen. Kärleken är till sitt väsen expanderande och ”smittar av sig”. Den behöver alltså näring!

         De två timmarna gick fort och stämningen var hela tiden god. Fler kan ansluta sig till kursen redan nu, om man bestämt sig för äktenskap alldeles nyligen! Välkomna och välkomna tillbaka!

Diakon Göran Fäldt