Stilla veckans och Påskens gudstjänsttider i Sankt Franciskus Katolska Församling, Jönköping 2017

OBS! Vi reserverar oss för eventuella förändringar vad gäller de nationella gruppernas tider

 

9 april: Palmsöndagen

Denna söndag tas stiftets fasteoffer upp under kollekterna

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00-11.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på engelska 16.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

10 april: måndag i Stilla veckan

* Mässa 12.00

 

11 april: tisdag i Stilla veckan

* Oljevigningsmässa i Domkyrkan (Stockholm) 10.00

* Ordets Gudstjänst med Kommunion 18.00

 

12 april: onsdag i Stilla veckan

* Mässa 12.00

* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokatekumenal vandring

 

13 april: Skärtorsdag

(Instiftelsen av Prästämbetet och Eukaristin)

* Bikt 17.15

* Högmässa med fottvagning 18.00

Efter Mässan procession till Repostitionskapellet (Oratoriet) med Sakramentet.

* Skärtorsdagsmässa enligt kaldeisk rit 20.00

 

14 april: Långfredag

(Herrens lidande och död)

* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet 8.00

* Långfredagsliturgin till åminnelse av Herrens död 15.00

* Efter liturgin tillfälle till bikt

* Barmhärtighetens Krona i Repositionskapellet direkt efter liturgin (ca. 16.15)

* Korsvägsandakt i Vattenledningsparken 18.30

* Långfredagsliturgi enligt syrisk-katolsk rit 17.30

* Långfredagsliturgi enligt kaldeisk rit 20.00

 

15 april, lördag: Påskafton

* Läsningsgudstjänst och Laudes i Repositionskapellet 8.00

* Bikt 10.00

* Matvälsignelse 11.00

* Barmhärtighetens Krona i Repositionskapellet direkt efter matvälsignelsen (ca. 11.30)

* Påskmässa enligt syrisk-katolsk rit 14.00

* OBS! Ingen trosundervisning för kaldeiska gruppen idag

* Påskmässa enligt kaldeisk rit 17.00

* Påskvakan med Påsknattsmässa – kyrkoårets främsta gudstjänst 23.00

 

16 april: Påskdagen –

Kristi Uppståndelses Högtid

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Mässa på slovenska kl. 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa på kroatiska 12.30

* Mässa syrisk rit 16.00

* Mässa enligt gheez rit (Eritreaner) 18.00

* Mässa i Eksjö 16.00

 

17 april: Annandag påsk – ”Ängelns måndag”

* Mässa 9.00

* Mässa på polska 10.00

* Bikt 10.00

* Högmässa 11.00

* Mässa i Vetlanda 16.00

 

18 april: tisdag i Påskoktaven

* Mässa 18.00

 

19 april: onsdag i Påskoktaven

* Mässa 12.00

* Mässa kaldeisk rit, 18.00

* Ordets firande, Oratoriet 18.00 Neokatekumenal vandring

 

20 april: torsdag i Påskoktaven

* Mässa 18.00

 

21 april: fredag i Påskoktaven

* Mässa 18.00

 

22 april: lördag i Påskoktaven

* Sakramental Tillbedjan 8.00 – Rosenkrans 9.30

* Mässa (Oratoriet) 10.00

* Rysk ortodox liturgi (kyrkan) 9.00

* Mässa kaldeisk rit, 17.00

* Eritreanska Rosenkransgruppen, S:t Antoniusrum, 17.00

* Mässa, Oratoriet 18.00 Neokatekumenal vandring

 

23 april: Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

* Mässa 9.00

* Bikt 10.00

* Undervisning för barn 10.00-11.00

* Högmässa med andakt till den Gudomliga Barmhärtigheten 11.00

* Mässa på vietnamesiska 16.00

* Mässa på engelska 16.00

* Mässa enligt syrisk-katolsk rit 18.00