Studentreträtt till saligprisningars höjder. Reträtthelg med CuperTinogruppen

rogle2016Mellan den 29-31 januari gjorde den internationella studentgruppen CuperTino sin första reträtt under temat Saligprisningars Höjder (”To the heights of the Beatitudes.”) Vi var 9 stycken deltagare från vår församling och en deltagare från Lunds studentgrupp Domino. Gruppen representerade länder såsom Nigeria, Rwanda, Kamerun, Polen, Indonesien, Italien, Ghana, Norge och Sverige. Verkligen mångfald personifierad! Reträtten var förlagd till Dominikansystrarnas kloster i Rögle nära Lund i Skåne. Vi hann också med att besöka Igelösa Life Science Institute och Dominikansystrarna från Vietnam, som lever och jobbar där. På vägen tillbaka till Jönköping hann vi med ett stopp hos Karmelsystrarna i Glumslöv där vi fick möta en syster som så välvilligt svarade på våra frågor om hur livet som Karmelnunna ser ut. Vi hade bråda dagar!

Reträtten leddes av P. Wladek Mezyk som också planerade programmet för oss. Reträtten började redan i minibussen ner till Skåne med Rosenkransböner och föreläsningar på CD. I vår minibuss hann vi med alla mysterier som stod på programmet innan vi stannade till för en middag utmed vägen.

Väl framme i Rögle togs vi emot av Syster Sofie OP som visade oss till Gästhemmet. Vi avslutade dagen med Kompletorium på svenska och latin tillsammans med Systrarna i deras vackra kapell och en kort konferens ledd av P. Wladek i Gästhemmet.

Dag två började 06.40 med Tillbedjan i systrarnas kapell som följdes av Laudes på svenska och morgonbön på engelska. Efter frukosten begav vi oss av till berget Billebjer, vilket egentligen inte kan kallas ett berg utan är mer som en kulle. Väl framme vid Billebjer besteg vi kullen i blåsigt väder och regn bedjandes Rosenkransens Glädjerika mysterium. Väl uppe på toppen hade P. Wladek en betraktelse över Saligprisningarnas berg, vilket passade utmärkt. Jag kan lugnt tala för alla i gruppen och skriva, att det var kallt och vi prövade verkligen vårt tålamod, men denna grupp är fantastisk. Inte ett enda klagomål!

Väl tillbaka igen från ”bergsbestigningen” gjorde vi allt för att få våra kläder torra igen på våra rum och förberedde oss i tystnad inför Mässan på engelska som började klockan 12.00.

Vi begav oss sedan iväg till Igelösa Life Science Institute och fick en presentation av Ådne Steen av verksamheten där. Alla var överrumplade av den fantastiska forskarverksamhet som bedrivs där och resultaten av att förändra livsstilen på patienter där kost och andlighet är viktiga ingredienser för ett lyckat resultat. Vi bad Barmhärtighetens krona på engelska och gjorde oss redo för lunch.

Efter en fantastisk lunch, lagad av Systrarna från Vietnam, såg vi en film om salige Pier Giorgio Frassati och hade ett kort samtal om hans liv och gärningar. En riktig inspiration för våra studenter. Jag fick också en stund till att prata om studieförbundet Bildas verksamhet.

Väl tillbaka hos Systrarna i Rögle, var det klockan 18.30 kvällsmat och eftersom Systrarna driver gästhemmet i egen regi så är det viktigt att reträttdeltagare hjälper Systrarna med olika saker. Vår grupp tog gladeligen på sig ansvaret för att städa efter oss i matsalen. Efter städning var det dags för Vesper på engelska och kort konferens ledd av P. Wladek för att sedan avsluta dagen med Kompletorium. Under sista delen av Kompletorium sjöng vår grupp ”Maria Regina Mundi” antifonen på latin, svenska och engelska. Mycket uppskattat av Systrarna. Många var trötta men en del stannade ändå uppe för ytterligare samtal i Gästhemmet.

Sista dagen på reträtten började med Tillbedjan kl 06.40, sedan Laudes och morgonbön på engelska. Sedan var det frukost, konferens ledd av P. Wladek och städning av våra rum och gemenskapsutrymmen. Mässan på svenska var klockan 11.30 och under predikan som P. Wladek hade, gav han oss ett uppdrag under kommande vecka. Uppdraget var att säga ”Jag älskar dig” till någon som du inte sagt det till på länge, eller kanske aldrig ha sagt det till. Ett uppdrag som verkligen testar ens ego.

Den sista lunchen åts och Systrarna hade förberett en överraskning för oss, efterrätt! En glassbomb som heter duga! Efter sockerintaget vad det sedan dags att säga farväl till Systrarna och tacka för deras fina mottagning av oss och ge oss iväg mot Glumslöv.

Väl framme i Glumslöv hos Karmelsystrarna bad vi den Barmhärtighetens krona i deras kapell. Vi fick tillfälle att lägga våra önskningar om förböner i förbönslådan, åtnjuta förfriskningar och samtala med en Karmelnunna.

Bilresan tillbaka bjöd på både regn, blåst och snö, vi var dock aldrig oroliga för både minibussen och bilen bad återstoden av Rosenkransbönerna. Vi kände oss verkligen omhändertagna av Guds barmhärtighet under denna reträtt!

När jag reflekterar över dessa dagar slår det mig att det verkligen är något speciellt att besöka dessa Heliga platser, såsom Klostret i Rögle, Glumslöv och Igelösa. Atmosfären på dessa ställen är verkligen vilande för själen och en sann reträtt bort från vardagens rytm. Och att få lära känna fina kontemplativa människor med Gud som första och största fokus, är verkligen en välsignelse.

Med önskan om Guds frid till er alla.

Dan Ahnberg

(the only native Swede in the group)