Etikett: biskop Anders

Herdabrev för fastan 2016

Kära systrar och kära bröder i Stockholms katolska stift! När vi idag får fira Herrens frambärande i templet, är det glada och eviga budskapet att Jesus Kristus är det sanna ljuset för alla människor och i alla tider. I honom…