Etikett: diakon Göran Fäldt

Predikan 19 söndagen under året (C) i Nässjö

Vis 18:6-9; Heb 11: 1-2, 8-12; Luk 12:35-40. Kära kristna, Vad betyder det att tro? ”Tro på Gud”, säger Jesus, ”omvänd dig och tro evangeliet”, säger apostlarna och Kyrkan. Men vad är det, vad är tron? ”Tro är grunden för…

Predikan vid dop av barn

Kära familj, kära föräldrar och vänner till familjen, kära lilla dopbarn! Vi hör i evangeliet i dag Faderns ord till sin Son: ”Du är min älskade son, du är min utvalde” (Mk 1:11). Det är Jesus, den vi tror på,…

Fall inte för falska profeter

Matteus 7: 22-29 Betraktelse i Jönköpingsposten 15 juli 2016 Åttonde söndagen efter Trefaldighet har i Svenska kyrkans bibelläsningar för årgång 2 temat den ”andliga klarsynen”. I Matteus säger Jesus till de falska profeterna, de som legitimerat sig med bedrifterna att…

Predikan på Vår Fru av Berget Karmel fest

Kära bröder och systrar i Kristus, De som vill fira festen Vår Fru av Berget Karmel vill framför allt betona bönens och tillbedjans betydelse i Kyrkans liv. Kontemplation över Guds ofattbara storhet och skönhet, hjärtats uttömmande av sig själv i…

Predikan 14 söndagen under året (C) i Nässjö

Första läsningen Jes 66:10–14c Responsoriepsalm Ps 66:1–3a, 4–7a, 16, 20 (R. 1) Andra läsningen Gal 6:14–18 Evangelium Luk 10, 1-12, 17-20 (eller 1-9) Kära bröder och systrar, kära ni barn och ni unga, När det goda och glada budskapet nått…

Äktenskapets och familjens helighet

Herren Kristus har med välsignelse fyllt denna mångfacetterade kärlek, som utgår ur den gudomliga kärlekens källa och är en bild av Kristi förening med Kyrkan. Ty liksom Gud en gång kom sitt folk till mötes i ett förbund av kärlek…

Personen – kommunionen – gåvan

Personen – kommunionen – gåvan ur Mulieris Dignitatem – om kvinnornas värdighet och kallelse Johannes Paulus II (Översättning från den engelska versionen Mulieris Dignitatem – on the Dignity and Vocation of Women, Catholic Truth Society, London, 2002. Svensk översättning, Göran…

Varför all denna fokus på äktenskap och familj?

Ur boken ”Tweeting with God” av Don Michel Remery (Ignatius Press, San Francisco, 2015) Av sin stora kärlek skapade Gud mänskliga varelser efter sin egen bild: ”Till man och kvinna skapade han dem” (1 Mos 1:27), så att de skulle…

Predikan i Nässjö 10:e söndagen under året

1 Kung 17:17-24; Ps 30; Gal 1: 11-19; Luk 7:11-17 Kära bröder och systrar, Påve Franciskus utfärdade i slutet av förra året ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesselblad. Elisabeth Hesselblad blir i dag vårt andra kanoniserade svenska helgon…

Sjunde Påsksöndagen – predikan i Nässjö

Apg 7:55-60; Upp 22: 12-14, 16-17,20; Joh 17:20-26 Kära bröder och systrar, kära ni barn i kristna familjer. I dag får vi återigen tacka Gud för hans stora gåva till oss alla som tror på honom: livets gåva, livet i…