Etikett: diakon Göran Fäldt

Hur farlig eller god är mänsklig sexualitet?

Från sympati, närhet och trogen kärlek till smygande förakt, andlig torka men också återvunnen enhet. En reflektion Guds närvaro och människans svagheter Sexualitet är inget naturbehov – mediabilden Vad är sekularisering? Vad är en kristen ”sekularisering” av äktenskapliga relationer? Hur…

Predikan 4 söndagen under året

Jer 1:4-5, 17-19; 1 Kor 13:4-13; Luk 4: 21-30 ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse… ” Det stycke Jesus får läsa ur profeten Jesaja är av sådant slag att det griper in i allas liv med omedelbar verkan.…

Predikan 3 söndagen under året

Neh 8:2-4a; 5-6, 8-10, I Kor 12:12-30/12-14, 27, Luk 1: 1-4; 4: 14-21 Jesus framträder i dagens Lukasevangelium i den profetiska traditionen. Han reser sig i synagogan och läser ur boken Jesaja och undervisar om de orden. Han var en…

Doppredikan dagen före Herrens Dop

För att förstå vilken betydelse dopet har måste man förstå vem Jesus är. Man måste ta till sig hans ord på stort allvar, eftersom Han säger: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike!” Om någon…

Andra söndagen efter Jul

Predikan vid gudstjänst med dop i Nässjö Syr 24:1-2, 8-12; Ps 147;  Ef 1:3-6, 15-18; Joh 1:1-18 Kära kristna, Vi kan verkligen glädja oss, som Paulus säger, eftersom ”Jesu Kristi Gud och Fader har välsignat oss med den andliga välsignelse som genom…

Guds Heliga Moders Högtid

4 Mos 6:22-27; Gal 4:4-7; Luk 2:16-21 Att hedra någon, en högt uppsatt person, att samlas bara för denna enda sak att visa sin respekt och tacksamhet, binder också människor samman. Det är kanske det som är själva meningen med…

Vad säger Gud om förhållandet man och hustru?

Om vi ett ögonblick lämnar alla de problem det sekulära samhället med dess autonoma människosyn har och i stället försöker undersöka och lyfta fram de kristna aspekterna på livet mellan man och kvinna tillsammans kan vi upptäcka vad sakramentet äktenskap…

Predikan Andra söndagen i Advent (år C)

Genom Jesu födelse ingår Gud ett nytt och för alltid gällande förbund med alla människor. Julfirandet måste självklart alltid innesluta en tacksägelse för denna ofattbart stora gåva till mänskligheten som i Kristus inbjuds till försoning och nytt liv här på…

Predikan vid mässan lördagen 5 december

”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”. Ja, det måste ligga oss varmt om hjärtat, ingen som är kallad, ”Kom och följ mig, jag skall göra er till människofiskare” (Matt 4:19), kan gärna se Guds…

Predikan på Kristus konungens högtid 2015

”Den som hör sanningen lyssnar till min röst” Vi frågar oss ofta hur vi kan höra Guds röst. Kyrkan lär oss att den rösten, som är kärlekens och barmhärtighetens röst, talar till oss när vi med bönens hjälp läser i…

Predikan på 32 söndagen ”under året B”

1 Kung 17:10-16; Ps 146; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44 (41-44) Kära bröder och systrar, Dessa ord som Gud talar till oss genom den heliga Skrift öppnar våra hjärtan på olika sätt. De når oss i en och samma form med…

Predikan på Alla Själars Dag

Kära bröder och systrar Stiftet och Kyrkan ger alla präster möjlighet att denna dag, Alla själars dag, fira tre själamässor. Traditionen spred sig i väst redan på trettonhundratalet, inte minst genom dominikanorden. Det är ett privilegium i Kyrkan, det får…

Predikan på S:ta Teresa av Jesusbarnet minnesdag

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet – ”den lilla Thérèse” – vägledaren på den lilla vägen till helighet, har en titel som kyrkolärare som så tydligt talar om ett kristet liv, inte av världen men i världen.…