Etikett: gråbröderna

Firandet av Gråbrödraklostret i Ystad 750 år

Söndagen den 25 juni 2017 hade katolska församlingen i Ystad bjudit in för ett katolskt firande av före detta Gråbrödraklostrets 750-års jubileum. 06.45 åkte Carlsteins buss med femtio församlingsbor från Jönköping iväg för firandet. Skånska Dagbladet fick till det riktigt…

Guardiansmöte i Gdansk 24-25 april 2017

Två gånger årligen sammankallar provinsministern i Gdansk alla föreståndare (i vår orden kallade för guardianer) klostrens föreståndare till möte. Årets vårmöte hölls i Gdansk hos Birgittasystrarna nära den berömda Oliwakatedralen. Den kände prelaten Henryk Jankowski (1936-2010) såg till att systrarna…

Välkomnandet av våra medbröder till Köpenhamn

Som vi redan har skrivit om på vår hemsida, har två medbröder flyttat till Köpenhamn i Danmark den 1 februari 2017. De ledsagades av sina respektive provinsministrar från Kroatien och Slovenien. Även vår generalkuria vid Santi Apostoli i Rom representerades…

Årlig välsignelse av Gråbrödernas Kloster 6 januari 2017

Enligt Gråbrödernas (Conventualfranciskanernas) tradition välsignas klostret varje år vid Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid. Samtidigt drar man också var sitt särskilda skyddshelgon för det nya året. Något år får man kanske ett helgon som man inte har så stor bekantskap med,…

Firandet av Franciskanordens alla helgon den 29 november 2016

Varje år den 29 november firar Franciskanorden sin ordens alla helgon från I Orden (alla bröder), II Orden (alla Clarissor) samt Sekularorden (lekmän och diverse systrakommuniteter som har sitt ursprung i sekularorden). Den 29 november 1223 godkändes Franciskus´ regel av…

Firandet av Gråbrödernas 25-års jubileum

Söndagen den 4 oktober, vår Ordensgrundares den Helige Franciskus av Assisi festdag, firades med stor tacksamhet och glädje att vi Gråbröder kom tillbaka till Sverige och Jönköping för 25 år sedan. Biskop Anders Arborelius OCD inledde firandet på lördagen med…

Gråbröderna 25 år i Sverige efter reformationen

Franciskanorden är numerärt den största gemenskapen av Gudsvigda i den Katolska Kyrkan. Idag är vår ordensfamilj uppdelad i fyra officiellt godkända grupper: Conventualfranciskanerna (Gråbröderna – OFMConv), Minoriterna (OFM), Kapucinerna (OFMCap) samt Tredje Reguljära Orden (TOR). Samtliga fyra grupper är närvarande…