Etikett: katolsk församling

Konfirmation den 3 oktober 2015

Lördagen den 3 oktober fick femton ungdomar och två vuxna ta emot Bekräftelsens Sakrament av vår Biskop Anders Arborelius OCD. Konfirmationen blev extra högtidlig vid detta tillfälle med anledning av Gråbrödernas 25-års jubileum denna helg och därför koncelebrerade sju präster…

Predikan på S:ta Teresa av Jesusbarnet minnesdag

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet – ”den lilla Thérèse” – vägledaren på den lilla vägen till helighet, har en titel som kyrkolärare som så tydligt talar om ett kristet liv, inte av världen men i världen.…

S:ta Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet

Therese av Jesusbarnet

Påven Pius XI (1857-1939) har sagt att dagens helgon ”är det största i den moderna tiden” och hans bedömning har på flera sätt bekräftats ända till våra dagar. Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (det namn hon fick i…

Karmels sekularorden – Jönköpingsgruppen

På flera orter i Sverige samlas mindre grupper av sekularkarmeliter för bön, studium och samtal om något verk av ordens mest kända andliga författare. De gemensamma reträtterna för orden visar sig öka behovet av kontakt mellan karmeliter som i mindre…

Kungörelser 2015-09-06

På tisdag, den 8 september firar vi Guds Moder Marias födelse. * Tillfälle till bikt 17.00-17.50 på fem språk! * Rosenkrans 17.30 * Högmässa 18.00 * Högtidlig Vesper med högtidsbön till Guds Moder efter Mässan * Om vädret tillåter inbjuder…

Katolikerna och Bibeln – del 1

Emanuel Sennerstrand

Det är i vårt land en ganska vanlig föreställning att det var den protestantiska reformationen som befriade Bibeln från den Katolska kyrkans grepp, befrämjade den första översättningen av Bibeln till svenska och på så vis gjorde den tillgänglig för svenska…

Karmels tredje orden. 13 december 2014

På S:ta Luciadagen, dagen före söndagen Tredje Advent, hölls en minireträtt för Karmels tredje orden i S:t Antoniusrummet. Reträttens fyra deltagare deltog först i den heliga mässan i församlingen och var sedan samlade fram emot mitten av eftermiddagen i studium…