Tagg: katolska kyrkan

Humanae Vitae – trots allt – lika aktuell

Det finns flera skäl att nu, snart 50 år efter Paulus VI:s encyklika från 1968, som inte bara handlar om det äktenskapliga livets mest centrala frågor utan i förlängningen om hela samhällets utveckling, läsa och studera dess innehåll utan förutfattade…

Caritas Sverige förmedlade över 5 miljoner i bistånd 2017

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2017. Det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen, inte minst gäller det torkans offer i centrala Afrika. Där gjorde vi en stor satsning tillsammans med Caritas Tyskland och stödde det arbete en…

Ökande intolerans i Indien oroar, säger kardinalen

av Anto Akkara Kardinal Oswald Gracias känner ’oro’ över de ökande hoten mot pluralismen. Nyutnämnde ordförande i den katolska biskopskonferensen i Indien, kardinal Oswald Gracias, har sagt sig vara bekymrad på grund av hoten mot pluralismen som ökar i landet. ”Intoleransen…

Kungörelser 11 februari 2018

Nu på tisdag, den 13 februari, firar vi Jesu Heliga Anletes fest. Ni kan läsa om bakgrunden till detta firande i månadsbrevet. Denna gottgörelsedag firar vi på följande sätt: * Sakramentet ställs ut för tillbedjan 17.00 * Bikt 17.15 *…

Prästernas reträtt på Omberg 8-12 januari 2018

Varje år efter Epifania – Herrens Uppenbarelses Högtid inbjuder stiftet till reträtt för prästerna i Heliga Hjärtas Kloster hos benediktinsystrarna på Omberg. Kardinalen närvarade som vanligt och tjugofyra präster hade bokat samtliga gästrum. I år var det Pater Joseph Maria…