Etikett: predikan

Predikan i Nässjö 10:e söndagen under året

1 Kung 17:17-24; Ps 30; Gal 1: 11-19; Luk 7:11-17 Kära bröder och systrar, Påve Franciskus utfärdade i slutet av förra året ett dekret om helgonförklaring av svenskan Elisabeth Hesselblad. Elisabeth Hesselblad blir i dag vårt andra kanoniserade svenska helgon…

Sjunde Påsksöndagen – predikan i Nässjö

Apg 7:55-60; Upp 22: 12-14, 16-17,20; Joh 17:20-26 Kära bröder och systrar, kära ni barn i kristna familjer. I dag får vi återigen tacka Gud för hans stora gåva till oss alla som tror på honom: livets gåva, livet i…

Herrens Bebådelse – Jungfru Marie Bebådelsedag

Jes 7:10-14; Heb 10:4-10; Luk 1: 26-38 Kära kristna, kära bröder och systrar i Kristus Jesus! Redan Jesaja profeterade om Herrens födelse genom en jungfru: ”Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge…

Predikan till ett dop i fastetiden

Kära föräldrar till detta barn, kära gudföräldrar, kära barn! Ni är alla varmt välkomna i dag – jag skulle säga att ni är det på två sätt: till ett dop som Jesus vill ge alla människor för att de ska…

Predikan 4 söndagen i Fastan (år C)

Jes 5: 9a, 10-12; 2 Kor 5: 17-21; Luk 15:1-3, 11-32 Kära bröder och systrar, Församlingen av kristna är redan den en läkande och helande gemenskap, och den måste därför hela tiden upptäcka sitt eget uppdrag. Den är kallad att…

Predikan på Askonsdagen 2016

Joel 2:12-18; 2 Kor 5:20-6:2; Matt 6:1-6, 16-18 Kära bröder och systrar i fastetidens början, Vi tackar Gud på ett särskilt sätt i fastetiden. Han ger oss på nytt nåd till att upptäcka honom och hans närvaro som aldrig upphör…

Predikan 4 söndagen under året

Jer 1:4-5, 17-19; 1 Kor 13:4-13; Luk 4: 21-30 ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse… ” Det stycke Jesus får läsa ur profeten Jesaja är av sådant slag att det griper in i allas liv med omedelbar verkan.…

Predikan 3 söndagen under året

Neh 8:2-4a; 5-6, 8-10, I Kor 12:12-30/12-14, 27, Luk 1: 1-4; 4: 14-21 Jesus framträder i dagens Lukasevangelium i den profetiska traditionen. Han reser sig i synagogan och läser ur boken Jesaja och undervisar om de orden. Han var en…

Doppredikan dagen före Herrens Dop

För att förstå vilken betydelse dopet har måste man förstå vem Jesus är. Man måste ta till sig hans ord på stort allvar, eftersom Han säger: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike!” Om någon…

Andra söndagen efter Jul

Predikan vid gudstjänst med dop i Nässjö Syr 24:1-2, 8-12; Ps 147;  Ef 1:3-6, 15-18; Joh 1:1-18 Kära kristna, Vi kan verkligen glädja oss, som Paulus säger, eftersom ”Jesu Kristi Gud och Fader har välsignat oss med den andliga välsignelse som genom…

Guds Heliga Moders Högtid

4 Mos 6:22-27; Gal 4:4-7; Luk 2:16-21 Att hedra någon, en högt uppsatt person, att samlas bara för denna enda sak att visa sin respekt och tacksamhet, binder också människor samman. Det är kanske det som är själva meningen med…

Predikan Andra söndagen i Advent (år C)

Genom Jesu födelse ingår Gud ett nytt och för alltid gällande förbund med alla människor. Julfirandet måste självklart alltid innesluta en tacksägelse för denna ofattbart stora gåva till mänskligheten som i Kristus inbjuds till försoning och nytt liv här på…

Predikan vid mässan lördagen 5 december

”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd”. Ja, det måste ligga oss varmt om hjärtat, ingen som är kallad, ”Kom och följ mig, jag skall göra er till människofiskare” (Matt 4:19), kan gärna se Guds…