Etikett: predikan

Eukaristin – vårt stor ”Tack”

Om någon skulle fråga mig, vad den mest typiska högtiden i USA är som på ett sätt uttrycker landets och folkets karaktär och anda, skulle jag säga att det är Thanksgiving (Tacksägelsedagen). När jag bodde i USA, besökte jag mina…

Predikan på Kristus konungens högtid 2015

”Den som hör sanningen lyssnar till min röst” Vi frågar oss ofta hur vi kan höra Guds röst. Kyrkan lär oss att den rösten, som är kärlekens och barmhärtighetens röst, talar till oss när vi med bönens hjälp läser i…

Predikan på 32 söndagen ”under året B”

1 Kung 17:10-16; Ps 146; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44 (41-44) Kära bröder och systrar, Dessa ord som Gud talar till oss genom den heliga Skrift öppnar våra hjärtan på olika sätt. De når oss i en och samma form med…

Predikan på Alla Själars Dag

Kära bröder och systrar Stiftet och Kyrkan ger alla präster möjlighet att denna dag, Alla själars dag, fira tre själamässor. Traditionen spred sig i väst redan på trettonhundratalet, inte minst genom dominikanorden. Det är ett privilegium i Kyrkan, det får…

Predikan på S:ta Teresa av Jesusbarnet minnesdag

Den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det heliga Anletet – ”den lilla Thérèse” – vägledaren på den lilla vägen till helighet, har en titel som kyrkolärare som så tydligt talar om ett kristet liv, inte av världen men i världen.…

Predikan. 25 söndag ”under året” (B)

Jesu lärjungar ”förstod inte vad han menade och vågade inte fråga.” (Markus 9:32) Kära bröder och systrar i Kristus! Hur ofta ska vi säga till någon ”Jag förstår inte vad du menar. Jag vet inte vad du säger”? Jag måste…