Tenhults Jeanne d’Arc

Den förhärskande opinionen tycks vara att kvinnans rätt till abort är starkare än FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som säger att vårdpersonal, som arbetar i situationer som direkt rör en annan persons liv och död, med hänvisning till att deras samvete bjuder dem att inte utföra handlingar som leder till döden för oskyldigt liv, har rätt att vara passiva i den delen av sin tjänsteutövning. Både Region Jönköping och Arbetsdomstolen tolkar och dömer efter skriven förordning och säger att denna passivitet strider mot gällande fastställd ordning.

         Det blir då uppenbart att Tingsrätt och Arbetsdomstol inte betraktar föremålet för aborterna, det alltså som aborteras, det vill säga en levande varelse som inte är kvinnan, som rättssubjekt. Föremålet har inte personstatus och därför inte heller rättsskydd. Det har blivit objekt. Vår äldre lagstiftning respekterade däremot detta civilisationens rättsliga grundvärde när den skrev: ”Konungen må icke någons samvete tvinga eller tvinga låta”. Med den värderingen skyddades det ofödda livet – i princip.

         Tragedin i dag är att det stora flertalet, enligt en JP webbenkät, följer ett emotionellt samvete och inte ett förnuftigt samvetes röst: mikroskopet, forskarbilden, ser i föremålet för aborten inte en människa utan en biologisk produkt. Barnmorskans uppgift att abortera är då en etiskt okomplicerad del i arbetet. Men en tänkande människa förstår att hon, som människa, befunnit sig i detta embryonala stadium, eller utvecklats som foster. Kontinuiteten mellan embryot och henne själv är uppenbar verklighet. Mikroskopet ser det inte.

Ellinor Grimmark i vår församling

Ellinor Grimmark i vår församling

Förstår man det inte, eller vill man inte förstå det, är man ”blind”. Om då en blind leder andra blinda på vägen hamnar alla i diket till slut. Den som inte ser, eller vill se, det egentliga föremålet för vården/aborten, den person den riksbekanta barnmorskan vill skydda, är moraliskt blind. Den radikalfeminism som säger sig vara stolt över sin verksamhet som den ser ut i dag är en farlig, totalitär och i grunden odemokratisk feminism. Den är en ideologisk diktatur som inte tål att bli ifrågasatt! Den tystar ner och gömmer sanningen!

         Ellinor Grimmark är vår tids Jeanne d’Arc som vill arbeta som en äkta Florence Nightingale. Eftervärlden får hedra henne för hennes mod! Jag ser med tacksamhet på hennes kamp.

                           Diakon Göran Fäldt, Jönköping

                   Publicerad i Jönköpings Posten 22 april 2017

Intervju med Ellinor Grimmark