Tre påståenden om äktenskapet – andra upplagan 2016

Diakongoran250En studie- och samtalsbok av Göran Fäldt

Boken som används i den äktenskapsförberedande kursen för par som tänker gifta sig har nu kommit ut i en andra upplaga. Den kan också läsas av redan gifta som kanske vill förnya sina äktenskapslöften eller som vill samtala med varandra om det sakrament de lever i. Här ett kort utdrag av bokens inledning:

Äktenskapets mening och syfte

I den här inledningen vill jag försöka förklara att det kristna äktenskapet har en större betydelse än att vara en social konvention för människans bästa och tillkomsten av barn. Det är ett sakrament, det vill säga, ett verksamt tecken på Guds kärleksfulla närvaro. ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er”(Joh. 13: 34), är centrala ord i Jesus avskedstal till apostlarna som också riktar sig till dem som viger sig till varandra i mänsklig kärlek. ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er” innebär å ena sidan att den mänskliga kärleken mellan en man och en kvinna, som genom dopet upptagits i Jesu Mystiska Kropp, Kyrkan, är ett gudomligt uppdrag, ett Herrens bud. Å andra sidan innebär denna kärlek en efterföljelse av Herrens eget liv, att alltså i Herren Kristus upptäcka det egna livets mening.

För att riktigt förstå äktenskapets mening och syfte måste vi först finna den sanna och bestående meningen med människans liv, var och ens liv, mitt liv, ditt liv. Det blir uppenbart genom den heliga kyrkans förkunnelse och lära att Guds människoblivande är det avgörande historiska faktum som ger varje människoliv dess fulla mening. Gud har velat bli människa, den Oskapade och Evige, Han har velat bli jordisk och tidsbunden, kroppsligt förgänglig och andligt oförgänglig.

Om vi skulle bli tillfrågade om det fanns något i det vi tror som vi aldrig kan uppge skulle svaret från de flesta kristna vara tron på Guds människoblivande, Inkarnationen, eftersom vi utan denna tro inte skulle ha något yttersta bevis på att Gud är kärlek. Utan Inkarnationen kan Gud vara Allsmäktig och Evig, som hos judarna och muslimerna, men Gud måste inte med samma nödvändighet vara vad vi menar med kärlek. Kärlek är att vilja leva evigt med den man älskar och att göra allt för den man älskar, så som Jesus gjorde efter sitt ord ”Ni skall älska varandra så som jag har älskat er”, och vi som firat Hans Påsk vet genom tron hur Han visat denna kärlek för oss. Gud är tillgänglig, oföränderlig i sitt väsen, men har inträtt i sin egen Skapelse utan att förlora sin eviga och oförstörbara gudomlighet.

Diakon Göran Fäldt