Upprop om Katolsk Bibelöversättning

Ibland får man frågan från församlingsmedlemmar var de kan köpa en katolsk Bibel.

Svaret är nedslående: i vårt svenska Stift finns ingen katolsk Bibelöversättning, inte ens en Bibel med kommentarer som motsvarar Katolska Kyrkans bibeltradition.

Och ändå kommer Bibeln från vår tradition! Dess kanon har katolska biskopar fastslagit…

Se mina svar om katolsk Bibelsyn och tro på YouTube filmen.

Detta är ett upprop för att ett sådant arbete ska ske. Någon frågar kanske varför det är så viktigt.

Med översättningar ges också tolkningar. Ett exempel: Om man byter ut ”jungfru” mot ”ung kvinna”, är det samma sak?

Nej, betydelsen blir en annan.

Så har man gjort på många ställen i den senaste översättningen till svenska. Översatt och nytolkat….

Låt oss verka för och be för att vi åtminstone får en Bibel som har kommentarer enligt den Katolska Kyrkans tro, lära och tradition.

Skriv under uppropet!

Klick här

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kyrkoherde och guardian för Gråbröderna i Jönköping