Välkomna till äktenskapsförberedande kurs

Varmt välkomna till den äktenskapsförberedande kursen i S:t Franciskus’ katolska församling! I de flesta fall är det skönt att gå en kurs i vad äktenskapet innebär i god tid för bröllopet. De sista veckorna blir i alla fall nästan alltid en riktig utmaning. Man ska hinna med alla praktiska förberedelser, syskon, familj och gäster, kläder och blommor, allt! Har man då kursen bakom sig kan man i lugn och ro ägna sig åt de praktiska detaljerna närmare bröllopet!

Meningen med kursen över tid är att man ska kunna diskutera och prata om flera viktiga frågor mellan träffarna i kyrkan. Så bered er på ett utbyte av alla idéer om livet i äktenskap! I gruppen träffar ni andra som gärna delar med sig av sina tankar och frågor.

I Bibeln hör vi talas om vår första skapelse: ”Vi skall göra människor till vår avbild, lika oss” (1 Mos 1:26). Och vi hör Gud välsigna oss och säga till oss: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er” (1 Mos 1:26). Jesus vår Herre säger i Nya testamentet: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt” (Matt 19:5-6). Ja, Bibeln och Kyrkan har mycket att bidra med av kunskaper, erfarenheter och insikter!

Äktenskapet är verkligen Guds mästerverk. Ur det spirar nytt mänskligt liv. Det är Guds plan för människan! För att utrusta oss för livets vandring har Kyrkan förmedlat tre initiationssakrament till oss, dopet, första kommunionen och konfirmationen (bekräftelsens sakrament). De som gifter sig delar ett varaktigt och pågående särskilt sakrament med varandra, äktenskapets sakrament.

Det är en underbar resa som börjar i livet när man funnit varandra och vill dela livets alla sidor med varandra.

Mycket varmt välkomna! Dagar är lördagar mellan 11 och 13. Datum: 30.9, 28.10, 2.12, 27.1. Plats, Katolska kyrkan, Jönköping, S:t Nikolausrummet.

Diakon Göran