Välsignelse av Abbedi Mariavalls andra abbedissa

mariavall2016Kl. 17.00 på Laetaresöndagen välsignades den nya abbedissan Moder Christa OSB i Mariavall av Biskop Anders Arborelius OCD. Biskop Czeslaw Kozon från Köpenhamns katolska stift koncelebrerade tillsammans med fyra Benediktinmunkar, förre och nuvarande kyrkoherde i Ystads katolska församling, Stiftets generalvikarie, P. Pascal René OP, kyrkoherden i Kristus Konungens katolska församling i Göteborg, Fader Tobias Unnerstål samt undertecknad, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, som representerade Gråbröderna.

Systrarnas korbänkar var fullsatta med systrar från olika kloster, dagen till ära. Bland de systrakommuniteter som var representerade var bl.a. Vietnamesiska Dominikansystrar från Igelösa, Dominikansystrar från Rögle, Birgittasystrar från Vadstena och Benediktinsystrar från Tyskland.

Innan Abbedissans ring och stav överlämnades ställde Biskopen de obligatoriska frågorna om valet hade skett i laga ordning och om den nyvalda abbedissan verkligen med sitt sätt att leva vill bli en inbjudan till alla att leva enligt evangeliets bud att älska Gud och sin nästa med odelat hjärta.

Biskopen frågade även om Moder Christa vill vara trogen Kyrkan och hängivet visa den Heliga Kyrkan och den romerske biskopen, Påven Franciskus och hans efterträdare, vördnad och lydnad enligt Kyrkans lag och hennes ordens konsitutioner vid ledningen av hennes kloster visa lydnad mot sin stiftsbiskop.

Moder Christa svarade ett tydligt och tveklöst ja på dessa och övriga frågor varpå Allhelgonalitanian bads för abbedissan.

Biskopen bad sedan välsignelsebönen över henne och sa bland annat: ”Välsigna och stärk henne, så att hon i Din kraft blir värdig det namn hon bär: abbedissa, det vill säga moder.”

Hon fick ta emot den Helige Benedictus Regel med orden: ”… Ha den för ögonen när du ska leda och bevara den gemenskap som Gud har anförtrott åt dig…”

Sedan överlämnades abbedisseringen (tecken på trohet) och staven (tecknet på ämbetet). När staven skulle överlämnas kom klostrets första abbedissa, Moder Antonia, och överlämnade staven med orden: ”Kära Moder Christa, denna stav gavs åt mig för nio år sedan. Nu ger jag den vidare till dig som min efterföljare. Må Kristus, den gode Herden, föra dig tillsammans med oss till det eviga livet.”

Efter den högtidliga Festmässan inbjöds till förplägnad i klostrets stora korsgång. Systrarna hade tänt mängder med marschaller och tänt brasor på den inre klostergården. Efter den glada samvaron, med många ekumeniska gäster, avslutades firandet i klosterkyrkan där Moder Christa glatt och innerligt tackade sina medsystrar i klostret och alla som henne nära på ett eller annat sätt och alla som bidragit till att göra denna kväll så festlig.

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv