Vår församling representerad i Glumslöv

Kardinal Arborelius OCD var huvudcelebrant under Festmässan i Karmelitnunnornas i Glumslöv när Syster Karin av Santk Josef firade sitt 50-års jubileum av löftesavläggning den 17 april kl. 14.30. Bland övriga inbjudna präster var kyrkoherde Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv från S:t Franciskus församling i Jönköping som kom med församlingens husmor, Gunilla Ronquist.

Ett flertal av gästerna denna dag kom från Norge, Syster Karins hemland.

Efter kardinalens predikan sjöngs Veni Creator Spiritus (Kom Helige Ande) och Syster Karin förnyade sina löften enligt följande rit:

Kardinalen: Allsmäktige Gud, som genom Mose har befallt våra fäder i öknen att fira det femtionde året och velat ge detta namnet ”Jubileum”, vi beder dig, förläna Syster Karin av Sankt Josef , vilkens klosterjubileum vi nu firar, fullheten av din nåd med förlåtelse för alla fel och underlåtelser, i vilka den mänskliga svagheten har låtit henne falla. Giv henne fullståndig förlåtelse och välsigna + och helga henne, så att hon framhärdat i sin heliga kallelse och med glädje må nå fram till den eviga salighetens belöning och glädje. Genom Kristus, vår Herre.

Kardinalen vände sig till systern: Vad önskar du?

Syster Karin: Guds Barmhärtighet, jubileumsnåden och nåden att förbereda mig på en helig död.

Kardinalen: Syster Karin av Sankt Josef ska nu förnya sina klosterlöften med anledning av sitt 50-års jubileum och motta jubileumsnåden.

Syster Karin förnyade sina ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad i priorinnans händer och systrarna sjöng: ”Veni Sponsa Christi” (Kom Kristi brud).

Kardinalen: För att du under femtio år levt i din Orden i jungfrulighet, fattigdom och lydnad och troget underhållit Karmels regel, förlänar vi dig jubileumsnåden, och vi bönfaller Gud att Han må skänka dig den krona som de trogna en gång ska motta ur Hans hand. Han som lever och råder i evigheters evighet.

Alla: Amen

Kardinalen (vänd mot systrarna): Ge varandra fridshälsningen som tecken på er ömsesidiga kärlek.

Systrarna gav varandra fridshälsningen medan de sjöng ”Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor tillsammans i enhet”.

Efter Mässan fick vi alla hälsa på jubilaren och äta jubileumstårtor i mängd!

Det var en oförglömlig dag av nåd för oss alla.
Gud bevare Karmelitnunnorna och må Han skänka dem många nya goda kallelser.

Foto: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv