Vår Fru av Jasna Góra firande i Jönköping

paterwladekDen 26 augusti firas den saliga Jungfru Maria av Jasna Góra (Ljusa Berget) i Częstochowa. I vår S:t Franciskus kyrka i Jönköping finns också en kopia av bilden av Vår Fru av Jasna Góra.

Fursten Vladislav av Opole byggde klostret på Jasna Góra år 1382 för paulinmunkar från Ungern och gav dem ikonen av Guds Moder Maria, som vördades på hans slott. Snart blev bild av den Svarta Madonnan som den mirakulösa Madonna. Den vördnad ökade sedan försvaret av Jasna Góra mot svenskarna under Karl X Gustavs polska krig. År 1717 blev målningen högtidligt krönt med påvens kronor som första Maria bild utanför Rom. Jasna Góra blev Polens andliga huvudstad och efter 6:e Världsungdomsdagen 1991 en av de största och viktigaste Marianska sanktuarierna i Europa och världen.

Polen och Sverige har en del gemensam historia som ibland varit full av våld och tragedier. Historien om Svarta Madonnans sanktuarium påminner oss om det. Men vi har också delat vissa ljusa stunder – till exempel när Polen och Sverige var i union under en kung (Sigismund III Vasa). Kan det inte vara underbart att även dela samma drottningen, särskilt om det skulle vara Kristi Moder? Såvitt jag vet har vi ännu inte något sanktuarium med Nordens Drottning. Låt oss börja att bygga det i våra hjärtan genom bön, genom att lyssna på och imitera Maria.

Förra året, den 22 mars i Lund vigde Nordens katolska biskopar alla Nordens länder och folk till Jungfru Maria. Vi kallar henne ”Nordens Drottning” i bön och psalm. Jag tänkte att vi kanske kunde förnya denna vigningen vid firandet av Moder Maria av Jasna Góra, som förberedelse för den kommande pilgrimsfärden till Vadstena den här veckan, för den kommande biskops Synoden om familj i Rom i oktober, och även för den kommande Världsungdomsdagen i Krakow nästa år.

”Heliga Maria, Jungfru och Moder, du Drottning över Nordens land, med alla släkten prisar vi dig salig, du som, full av nåd och framför andra kvinnor, blev utvald till Guds port i världen. […] Du, vår mor i nådens ordning, vi anförtror Nordens länder och folk i ditt moderliga beskydd. Du och din Son är okända för många, men också nu och här är ni med oss. Du ser våra behov och säger till oss: ’Gör allt det han säger er!’ Lär oss finna Jesus i vår egen verklighet. Visa oss att han är vägen, sanningen och livet. Be för alla om trons oskattbara gåva. Hjälp de kristna att trovärdigt vittna om Guds kärlek. Bred din mantel över alla Guds barn och försäkra dem om hans omsorg. Vi vill som du blir hans verktyg. Vi viger våra händer till försvar för de skyddslösa och små, och till att utföra Guds verk i världen. Vi viger våra fötter till att gå i Jesu spår och närma oss vår nästa. Vi viger våra tankar till att se, höra och handla i evangeliets ljus. Vi viger våra hjärtan till att älska och välja det som är Guds vilja. Vi viger oss till ditt obefläckade hjärta, du som vill det Gud vill, så att Jesus kan utföra sitt verk i världen, också här och nu, också i denna tid, så full av löften och risker, också i våra länder och i vår tids människor, också i oss, i alla dem som Gud har skapat med hjärtan som längtar efter det sanna livet. Heliga Jungfru och Moder, håll din hand över Nordens länder och led oss fram till Jesus, vår mästare och vän, vårt liv och vårt mål, han som med Fadern och Anden lever och råder i alla evigheters evighet. Amen.” (från Invigning av Nordens länder och folk till Jungfru Marias obefläckade hjärta)

I slutet av Mässan sjöng vi en Mariansk Appell i latin, som var beredd i samband med Världsungdomsdagen i Częstochowa 1991:

”Maria, Regina mundi,

Maria, Mater Ecclesiae,

Tibi assumus. Tui memores. Vigilamus! Vigilamus!”

 

Vi sjöng det också på svenska:

”Maria, du världens Drottning,

Maria, du Kyrkans Moder.

Jag är nära dig,

kommer ihåg dig.

Jag är vaksam! Jag är vaksam!”

 

På engelska:

”Mary, Queen of the world,

Mary, Mother of the Church,

I am near you

I remember you.

I watch! I watch!”

 

Och naturligtvis på polska:

”Maryjo, Królowo świata,

Maryjo, Matko Kościoła,

Jestem przy Tobie,

Pamiętam o Tobie,

Czuwam! Czuwam!”

 

Man kan bara hoppas att denna Mariansk Appell, som sjöngs för första gången i svenska språket i vår kyrka, kommer att sjungas nästa år av de unga pilgrimer från Jönköping under Världsungdomsdagen i Krakow … och kanske även – tillsammans med den latinska, engelska och polska versionen – i sanktuariet av Svarta Madonnan i Jasna Góra.

Postskriptum: Man kan lyssna på sången på latin på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=yNs-PJIXvV8

Länk till den latinska texten med noter http://giszowiec.org/images/pdf/M/mariaRegina.pdf

Pater Wladyslaw Mezyk

Jungfru Maria av Jasna Gora201502Jungfru Maria av Jasna Góra201503Jungfru Maria av Jasna Góra2015