Vår Skyddspatron

Den Helige Franciskus av Assisi

Franciskus av Assisi

Franciskus av Assisi

Franciskus är skyddshelgon för ekologin och mot eldsvådor (p.g.a. att man försökte behandla hans ögonsjukdom med glödande järnstänger i Pisa, som skulle ”chocka” nerverna). Franciskus föddes i Assisi vintern 1181/2 som son till tyghandlaren Pietro Bernardone och fransyskan Donna Pica. Genom familjens goda ekonomi kunde Franciskus (eller Johannes, som var hans dopnamn) leva ett bekymmerslöst liv. I samband med krigens förödelser – Assisi låg i strid med Perugia – då han också blev tillfångatagen under en period, blev han mer öppen för de stora livsfrågorna. Franciskus drog sig mer och mer tillbaka för sig själv. Han älskade tystnaden i kyrkorna och det var inför Krucifixet i San Damianokapellet som Franciskus hörde inom sig kallelsen från Kristus att bygga upp Kyrkan, som nu höll på att förstöras. Detta blev början till grundandet av den Katolska Kyrkans största Orden. Den Helige Franciskus fick dö, enligt sin vilja, vid sitt älsklingskapell Santa Maria degli Angeli (Porziunculakapellet) nedanför sin födelsestad Assisi på kvällen den 3 oktober 1226. Han blev bara 44 år gammal, men efterlämnade efter sig en enorm familj, som försöker leva upp till den uppmaning han gav sina bröder på sin dödsbädd: ”Vi har hittills gjort lite eller ingenting, så låt oss nu börja! Efterlikna inte mig, utan gör det som Herren inspirerar er till.”

Firanden av Franciskus´ liv:

* Porziunculaavlaten (Änglarnas Drottnings Fest): 2 augusti * Stigmatiseringen på berget La Verna (1224): 17 september * Novena: 25 september – 3 oktober (eller i vissa fransiskanska kyrkor: 24 sept. – 2 okt.) * Den Helige Franciskus Transitus: 3 oktober * Den Helige Franciskus Festdag (firandet av den högtidliga processionen av hans kvarlevor från Porziuncula in i staden Assisi): 4 oktober, som i franciskanska kyrkor är högtid, firas den 4 oktober eller på närmaste söndag.

Franciskanordens Historia i Sammandrag

Redan under sin livstid fick Franciskus uppleva att hans ordensfamilj, De Mindre Brödernas Orden, räknade mer än 5000 bröder! Sedan de olika uppdelningarna under historiens gång har nu den s.k. Första Orden (bröderna) fyra olika grenar. Från grundandet år 1209 kallades Orden för Ordo Fratrum Minorum (de Mindre brödernas Orden), men redan år 1250 delar sig bröderna i två läger: de som vill leva i klostergemenskaper (Kommunitentens Bröder, kallade Conventualer eller Gråbröder) och de som ville ha en friare livsstil (kallade Zelanti, ”ivrarna” eller Romitoriernas Bröder, d.v.s. de som bodde i små enheter). Under tidens lopp uppkom fler förgreningar: 1274-1317: Spiritualerna, 1368: Observanternas Reform (bruna Franciskaner), som fick sitt påvliga godkännande år 1415. År 1517 blev dessa förgreningar självständiga från Ordens Generalminister (som var Conventual, och som fortfarande räknas som den Helige Franciskus Efterträdare). År 1897 blev alla brunklädda Franciskaner tvungna att gå ihop i en familj. Denna är uppkallad efter Påven Leo XIII: ”den Leonianska Unionen”. År 1525 uppkom Kapucinernas Ordensgren.   I dag finns det alltså tre stora förgreningar av den manliga Orden som är grundad av den Helige Franciskus: OFMConv = Conventualfranciskanerna (Gråbröderna), med grå (som Franciskus själv bar) eller svart dräkt (efter Napoleonförföljelserna). OFM = Observanterna/Franciskanerna (Leonianska Unionen), med mörkbrun dräkt. OFMCap = Kapucinerna, med ljusbrun dräkt. En fjärde manlig gren, som uppstod ur lekamannaorden, lever numera som den Första Orden: TOR = Tredje Reguljära Orden, enligt tillåtelse från OFMConv bär denna gren Conventualernas dräkt med små förändringar. Samtliga fyra grenar finns idag representerade i Sverige.   Andra Orden utgörs av Clarissorna (finns för närvarande inte i Sverige) samt Tredje Orden: Sekularfranciskanerna, som är aktiva i vårt land, så även i vår församling i Jönköping. Ur Lekmannagrenen har grundats otaliga Kongregationer av Franciskansystrar (aktiva till skillnad från Clarissorna, som är en kontemplativ, klaustral Orden).

Gråbröderna (Conventualfranciskaner)

S:t Franciskus Kloster

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

Gråbrödernas hemsida:

http://www.grabroderna.net/