”Var trons vägfarare och förkunna Kristus överallt!” Påven till ungdomarna på Taize möte i Parg

papiezPåven Franciskus har skickat ett budskap till de ungdomar som deltar i det årliga Taize –mötet, som i år äger rum i Prag. Han gör det genom sin statsekreterare, Pietro Parolin, som skriver:
”Kära ungdomar,
Ni har kommit från hela Europa och även från andra kontinenter, och samlats i Prag för det 37:e europeiska mötet under Taizé- kommunitetens arrangemang. I Prag och under 2015 i Taizé, kommer ni i bön och i ömsesidig dialog, att försöka vara jordens salt. Påven Franciskus uppmuntrar er i detta sökande. Ni kommer i det att upptäcka det fantastiska förtroendet som Kristus har för er. Låt inte era begränsningar och spärrar hindra er. Genom sin Ande som bor i er, ser Kristus till att ni är jordens salt. Vänd dig till honom för att få det du ber om. Han kommer att ge världen sin sanna smak genom att låta den upptäckta skönheten i gemenskap med Gud och med bröderna och systrarna.
Nu när Tjeckien firar sitt 25-årsjubileum av demokrati, minns ni i era böner de martyrer som bekände sin tro, män och kvinnor av god vilja som, genom att offra sig själva, ibland på bekostnad av stort lidande, för att deras land skulle finna en väg till frihet. Även ni är kallade att gå frihetens väg, och vara till lika öppna som Maria av Nazareth, när hon välkomnade Guds Son inom sig. Det är detta liv som måste växa i er.
Påven har förtroende för er fantasi och er kreativitet i at sprida glädjen i evangeliet idag i era olika länder. Så vackert det är med unga som är ”trons vägfarare”, glad att förkunna Jesus på varje gata, i varje stad, i varje hörn av jorden!” (Evangelii Gaudium, 106). Den Helige Fadern sa under sin resa till Turkiet, med hänvisning till de unga ortodoxa, katoliker och protestanter som träffas vid internationella möten som organiseras av Taizé gemenskapen att: ”det är de som idag ber oss att ta ett steg framåt till en full gemenskap” (det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel den 30 november 2014).
Från djupet av sitt hjärta, välsignar den Helige Fadern er, ni unga deltagare på Taize-mötet, ni Taize bröder, liksom er präster och pastorer, och alla de människor som välkomnar er i Prag och i regionen.”

Vatikanradion