Vi tänker gifta oss – grundkurs för blivande brudpar

Varje par som tänker gifta sig har all anledning att förbereda sig på mer än ett

sätt för ett långt liv tillsammans som familj. Det gäller också Kyrkans ansvar.

Biskoparna som förbereder familjesynoden 2015 säger bland annat om sin

egen roll som ansvariga för de egna lokalkyrkorna, eller stiften:

Det handlar om att ”tänka nytt med friska tag och med ny entusiasm för det som är vackert i familjen och det som är hennes roll, så som det uppenbarats och förts vidare i Kyrkans tro” (Arbetsdokumentet Relatio Synodi, 4).

Påven Franciskus understryker hur viktigt det är att ge unga kristna stöd och hjälp, inte bara före bröllopen utan egentligen hela tiden i församlingens liv:

I detta perspektiv kallas vi att leva ”ett år av mognad och verklig andlig urskiljning med de tankar som lagts fram och finna genomförbara lösningar på de många problem och oräkneliga utmaningar som möter familjerna” (Påven Franciskus, Tal vid Synodens avslutning, 18 oktober 2014).

Grundkursen här i S:t Franciskus katolska församling försöker på sitt sätt ge stöd och undervisning i det kristna och katolska perspektivet. Ni som tänker gifta er – Varmt välkomna att delta i ett program som tidsmässigt kan anpassa sig till de olika möjligheterna! När ni har gjort en grundkurs blir allt annat som ska planeras inför bröllopet så mycket lättare och roligare. Må Gud välsigna er och leda er in på vägen till ett livslångt äktenskap!

Program för äktenskapskursen

Dagar och tider kan anpassas till parens möjligheter – arbete, studier mm. Par för par eller flera par tillsammans. Plats S:t Antoniusrummet, om inte annat meddelas.

Lördagen den 5 september 2015 11-13 ca

Äktenskapets mening och syfte

Lördagen den 17 oktober 2015 11-13 ca

Ansvarsfullt föräldraskap enligt naturlagen och moralen

Lördagen den 28 november 2015 11-13 ca

Att som uppfostrare lägga grunden för det kristna äktenskapet i en sekulariserad miljö

Lördagen den 23 januari 2016 11-13 ca

Kärlek i liv och lust – Axplock ur Bibeln, katekesen, teologin och det omgivande samhället

           Diakon Göran Fäldt

         och kyrkoherde pater Joseph Maria Nilsson

 

Resultatet av denna överläggning stämmer överens med Relatio Synodi och bildar underlag för Instrumentum Laboris till den XIV:e ordinarie generalförsamlingen 2015.

grundkurs550