Video. Vad kan Franciskus’ liv inspirera oss till idag?