Wuerl: Vi förnyar troheten till påven under jubileet för ’Humanae Vitae’

Kardinal Donald Wuerl. Credit: CBP Photography/public domain

”Kyrkan har från allra första början varit medveten om Petrus’ särskilda och unika roll,” sa kardinal Donald Wuerl vid den avslutande mässan på ett symposium vid Amerikas Universitet med anledning av den påvliga encyklikan Humanae Vitae:s 50-årsjubileum.
Petrus roll – som auktoritativ lärare i tron och moralen – bekräftades enligt Wuerl av biskoparnas i USA svar på den första kontroversen med anledning av Humanae Vitae.
Wuerl talade under mässan i nationalhelgedomen Immaculata Conceptio (Washington, USA) om egna erfarenheter som ung präst vid den tiden då Humanae Vitae promulgerades. Han nämnde att han slogs av häpnad över de negativa attityderna mot encyklikan.
”Som nyvigd präst kom jag snabbt in i mina prästerliga uppgifter och förstod att inte varje encyklika eller apostoliska uppmaning togs emot med omedelbart accepterande,” sa han och fick alla de församlade att skratta.
Kardinal Wuerl påbörjade sitt första uppdrag som präst året innan och sa att han var ”överraskad” av den ”våldsamma reaktionen” på encyklikan inte minst i det ärkestift han nu leder. Det var i ärkestiftet Washington som ”oppositionen blixtrade som mest,” sa han.
”Jag kommer ihåg att jag var med på en föreläsning just här på denna campus (Amerikas katolska universitet) och att det var här vi fick förklaringen att Paulus VI:s undervisning var hans personliga åsikter och att det egentligen inte ingick i påvens magisterium,” sa Wuerl.
Man var dock inte lika oenig överallt, sa han. De präster som instämde med dokumentet, och gav påven stöd som den ”universelle herden”, hade i sin tur fullt stöd av Förenta Staternas katolska konferens (en föregångare till nuvarande katolska biskopskonferensen i USA), som författade ett herdabrev för att ge en bättre förklaring och ett bättre stöd till läran som kom fram i Humanae Vitae. Brevet, med titeln ”Mänskligt liv i vår tid”, publicerades ungefär fyra månader efter att encyklikan kommit ut. Wuerl sa att denna erfarenhet hjälpte till att bekräfta hans tro på hur viktig påvens undervisande tjänst är, förutom den allmänna läran i dokumentet.
”Jag imponerades då av hur entusiastiskt svaret var till försvar för Sankt Petrus’ tjänst och, som en naturlig följd, också giltigheten i Humanae Vitae:s undervisning,” förklarade Wuerl.
”Men det fanns en annan läxa i det jag uppfattade som bekräftat i de dagarna av meningsskiljaktigheter mot Humanae Vitae – nämligen själva betydelsen av Petrus’ undervisande roll. Det var inte bara frågan om vad som sades, utan också om vem som sade det.” Påven, oavsett vilken, är Petrus, och han har rollen som Kristi ställföreträdare,” sa Wuerl.
Wuerl medgav att mycket återstår att göra i termer av hur Humanae Vitae ska läras ut till gagn för de trogna.
”Ett halvt århundrade senare fortsätter vi att presentera den Salige påven Paulus VI:s lära om den rätta regleringen i tiden av barnens tillkomst, och under dessa fem tioårsperioder har vi lärt oss att det inte räcker att helt enkelt förkunna läran och upprepa encyklikans ord.”
För att kunna medverka i denna strävan föreslog kardinalen att detta 50-årsjubileum ska uppfattas som ”en kallelse till dem vi går ut till för att berätta, engagera och vara deras medvandrare, så att de får hjälp att ta till sig och göra undervisningen i denna encyklika till sin egen.”
”När vi alltså idag, kära bröder och systrar i Kristus, firar minnet av encyklikan Humanae Vitae förnyar vi vår trohet till Kristi ställföreträdare. Det är hans röst som ger oss försäkran om den sanning vi bekänner.”

Källa: Catholic News Agecy; översättning i april 2018, Göran Fäldt.

https://www.catholicnewsagency.com/news/wuerl-on-humanae-vitae-anniversary-we-renew-fidelity-to-the-pope-30269